ปรับแก้เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปรับแก้เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา

การเมือง
8 พ.ค. 63
11:55
232
Logo Thai PBS
ปรับแก้เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา
พล.อ.ประวิตร ช่วยเหลือนักกีฬา ประชุม คกก.กองทุนพัฒนากีฬา สนับสนุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจควบคู่พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ พร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญพัฒนาการกีฬาต่อเนื่อง

วันนี้ ( 8 พ.ค.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563  ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬา ได้แก่การให้รางวัลนักกีฬา ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ และการช่วยเหลือสวัสดิการนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไข การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.บริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือนักกีฬา และบุคลากรกีฬา อย่างเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล ต่อไป 

การดำเนินงานกองทุนจะต้อง เน้นประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และประโยชน์เกิดแก่การกีฬา อย่างแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง