ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่

สิ่งแวดล้อม
10 พ.ค. 63
19:22
1,578
Logo Thai PBS
ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่
ทส.รณรงค์ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติครั้งแรกของไทย ตั้งเป้า 1.33 ล้านไร่ที่ถูกบุกรุก หลังพบไทยมีป่าชายเลนสมบูรณ์อยู่เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกรูป ร.9 คืบหน้าร้อยละ 30 แล้วเสร็จในปี 2566

วันนี้ (10 พ.ค.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปีให้เป็น วันป่าชายเลนแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนขึ้น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และปกป้องรักษาผืนป่าชายเลนของประเทศไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

แต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ จึงปรับรูปแบบการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของสังคมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ด้วยการปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูสภาพป่า

ไทยมีป่าชายเลน 2.86 ล้านไร่ แต่ที่คงสภาพสมบูรณ์เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้ถูกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ไปจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมรวมแล้วประมาณ 1.33 ล้านไร่
ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

ส่วนความคืบหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี เนื้อที่ 518 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งสำคัญเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

ภาพรวมการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 30 โดยเฉพาะสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร สระน้ำหมายเลข 9 (รูปเลขเก้าไทย) ถนนคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566

 

ทั้งนี้ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของสวนพฤกษศาสตร์ฯ ต้องถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม และต้องติดตามการสร้างอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เคยถูกบุกรุกครอบครองให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพิ่มแหล่งอาศัย แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในป่าชายเลน แหล่งอหาร และแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญให้ชุมชน

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า สวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลน ยังใช้เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของประชาชน

เป็นแหล่งสร้างงานของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์เครือข่ายการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลนร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติมีสมาชิกอยู่ 93 ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง