กปน.เคลียร์ปมห้ามใช้น้ำประปาหุงข้าวอาจก่อโรคมะเร็ง

สิ่งแวดล้อม
13 พ.ค. 63
09:41
6,701
Logo Thai PBS
กปน.เคลียร์ปมห้ามใช้น้ำประปาหุงข้าวอาจก่อโรคมะเร็ง
กปน.ชี้แจงน้ำประปาหุงข้าวได้ปลอดภัย หลังข่าวในโซเชียลว่อน อ้างคลอรีนในประปากับสารอินทรีย์ในข้าวจะทำให้เกิด"สารไตรฮาโลมีเทน" หรือสารก่อมะเร็ง ระบุตรวจสอบจากหลายองค์กรไม่เกินค่ามาตรฐาน

วันนี้ (13 พ.ค.2563) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียเรื่องก ห้ามใช้น้ำประปามาหุงข้าว วนเวียนมาทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน โดยระบุว่าหากคลอรีนในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วจะกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทน หรือสารก่อมะเร็งนั้น

กปน. ขอชี้แจงว่า สารไตรฮาโลมีเทน จะก่อมะเร็งได้ต้องมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐาน USEPA ของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในน้ำประปาเฉลี่ยมีประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

และเมื่อนำน้ำประปามาหุงข้าว ค่าที่วัดได้ก็ยังคงน้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น จากการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยโดยสถาบันอาหาร ตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่าน้ำประปาจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ตลอดจนท่อส่งน้ำที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนนั้นมีคุณภาพ สามารถอุปโภค บริโภคได้ด้วยความปลอดภัย และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กรมอนามัย ขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำนํ้าประปามาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง