สภาผู้แทน ฯ มาเลเซีย ประชุมแบบมีระยะห่าง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาผู้แทน ฯ มาเลเซีย ประชุมแบบมีระยะห่าง

ต่างประเทศ
18 พ.ค. 63
16:48
393
Logo Thai PBS
สภาผู้แทน ฯ มาเลเซีย ประชุมแบบมีระยะห่าง
สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเปิดประชุมสามัญสมัยที่ 3 เช้าวันนี้ (18 พ.ค. 63) โดยมีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล

วันนี้ (18 พ.ค. 63) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนฯ และผู้ติดตาม ส.ส.และเจ้าหน้าที่สภาฯ ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อคัดกรองให้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนฯเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจมีค่าเป็น "ลบ" หรือ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั่งในที่นั่ง ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกในชีวิตการเมือง

 

การเปิดประชุมสภาผู้แทนวันนี้มีเฉพาะพิธีเปิดสมัยประชุมโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย โดยที่ไม่มีการอภิปรายหรือพิจารณาญัตติใดใดทั้งสิ้น และเป็นการประชุมสภาครั้งแรกของรัฐบาลที่เรียกตัวเองว่า Perikatan Nasional ภายใต้การนำของตันสรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63

ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสในพิธีเปิดสมัยประชุม พระองค์ได้พูดถึงเหตุการณ์ช่วงที่นายแพทย์มหาเธร์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63

ข้าพเจ้าได้ขอร้องนายแพทย์มหาเธร์ ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่าเพิ่งลาออก แต่นายแพทย์มหาเธร์ไม่เปลี่ยนใจ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43 ที่กำหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีใช้พระราชอำนาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พระราชดำรัสตอนหนี่งในพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนฯ

เดอะสตาร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 63 สมเด็จพระราชาธิบดีทรงโปรดเกล้าให้หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเข้าเฝ้าที่ละพรรคเพื่อให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีพร้อมรายชื่อ ส.ส.ที่สนับสนุน หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีได้โปรดเกล้าแต่งตั้งตันสรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน หัวหน้าพรรคเบอร์ซาตู เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 ขณะที่นายแพทย์มหาเธร์ ยืนยันว่าตนเองเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.มากกว่าตันสรี มูห์ยิดดิน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประธานสภาฯเปิดประชุมให้ส.ส.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ประธานสภาฯยืนยันว่า เป็นพระราชอำนาจ

ต่อมาต้นเดือนพฤษภาคม นายแพทย์มหาเธร์ได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ซึ่งประธานสภาฯได้รับญัตติไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง