ครม.รับทราบโครงการ "นมโรงเรียน-อาหารกลางวัน" เน้นเด็กได้ครบถ้วน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.รับทราบโครงการ "นมโรงเรียน-อาหารกลางวัน" เน้นเด็กได้ครบถ้วน

การเมือง
19 พ.ค. 63
11:00
2,429
Logo Thai PBS
ครม.รับทราบโครงการ "นมโรงเรียน-อาหารกลางวัน" เน้นเด็กได้ครบถ้วน
ครม. รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เน้นนักเรียนได้รับนมโรงเรียนและอาหารกลางวัน ต่อเนื่องและครบถ้วนตามปฏิทินการเปิดภาคเรียน

วันนี้ (18 พ.ค.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน จะได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนสอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียน

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563  กระทรวงศึกษาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มนมจำนวน 260 วันต่อปีการศึกษา

โดยภาคเรียนที่ 1/2563 กรณีเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.2563 ให้นักเรียนบริโภคนมชนิดยูเอชที ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.2563 กรณีเปิดภาคเรียนหลังวันที่ 1 ก.ค.2563 หรือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สลับวันมาเรียน ให้นักเรียนบริโภคนมชนิดยูเอชที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้น ให้นักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก และชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน จำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา โดยอุดหนุนเงินอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน

สำหรับกรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ให้จ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน รวมถึงอาหารมื้ออื่น ๆ ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค.2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กรณีมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยนั้น ให้โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้เช่นเดียวกับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง