"การบินไทย" ย้ำให้บริการปกติแม้เข้ากระบวนการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ
19 พ.ค. 63
14:10
467
Logo Thai PBS
"การบินไทย" ย้ำให้บริการปกติแม้เข้ากระบวนการฟื้นฟู
ผู้บริหารการบินไทย ระบุว่า การบินไทยยังประกอบธุรกิจได้ตามปกติ แม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย

วันนี้ (19 พ.ค.2563) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการตามปกติ

ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แม้จะเป็นการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชําระบัญชีบริษัทฯ หรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯ ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

นายจักรกฤศฏิ์ ยังระบุว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญในการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะกลับมาดําเนินกิจการและทําการบินอย่างเต็มศักยภาพในทันที เมื่อสถานการณ์โรค COVID-19 คลี่คลายลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.มีมติยื่นศาลล้มละลายให้ “การบินไทย” ฟื้นฟูกิจการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง