รพ.จุฬาฯ แจกฟรี ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รพ.จุฬาฯ แจกฟรี ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

สังคม
22 พ.ค. 63
19:49
2,644
Logo Thai PBS
รพ.จุฬาฯ แจกฟรี ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน
ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดในผู้ป่วยพาร์กินสันโดยอาศัย แสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้า เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) พร้อมจำหน่ายและแจกให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ

วันนี้ (22 พ.ค.2563) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดในผู้ป่วยพาร์กินสันโดยอาศัย แสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้า เมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติด เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) เพื่อให้ผู้ป่วยก้าวเดิน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ว่า สามารถลดอาการเดินติด และทำให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ดีขึ้น เมื่อมีการฝึกใช้อย่างเหมาะสม ในตลอด 8 ปีที่ผ่านมาทางศูนย์พาร์กินสันได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

รุ่นล่าสุด ผู้ป่วยสามารถใช้ฝ่ามือกดที่หัวไม้เท้าให้ปล่อยแสงเลเซอร์ สามารถชาร์จไฟได้ต่อเนื่อง มีน้ำหนักเบา ตั้งได้ และมีความโค้งในส่วนปลายเพื่อลดโอกาสสะดุดของผู้ป่วย


สำหรับไม้เท้าดังกล่าว ผลิตขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินติดขัด ที่พบได้บ่อยมากถึง 60 % ในผู้ป่วยพาร์กินสัน ซึ่งผู้ป่วยมีอาการเดินซอยเท้าถี่เป็นช่วงๆ ไม่ได้เป็นตลอดเวลา ก้าวเท้าไม่ออก มีความรู้สึกเหมือนเท้าติดอยู่ที่พื้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันหกล้ม

การรักษาอาการเดินติดขัด เน้นในเรื่องของการรับประทานยา ร่วมกับการฝึกก้าวเดิน โดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีลักษณะพิเศษ เป็นไม้เท้าที่สามารถให้แสงกระตุ้นการเดินเมื่อผู้ป่วยนั้นมีอาการเดินติดขัด

ซึ่งไม้เท้านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า ‘ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน’ เมื่อปี 2553

ผู้ที่สนใจ สอบถามได้ที่ ร้านจุฬาแคร์ อาคาร สธ (ผู้สูงอายุ) ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุ และญาติมีความลำบาก ทั้งในด้านร่างกาย ภาวะของโรค และประสบภาวะเศรษฐกิจไม่อำนวย หากสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย ผู้งอายุและญาติ ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงเวลาเช่นนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ จึงขอมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน แจกให้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั่วประเทศไทย ที่มีความเดือดร้อนและต้องการใช้ไม้เท้าโดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ที่ขอรับไม้เท้าต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

1.ผู้ป่วยพาร์กินสัน หรือผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ปัญหาทางการเคลื่อนไหว

2.มีใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ป่วยนั้นได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้ทำการรักษาว่า มีอาการเดินซอยเท้าถี่ และอาการเดินติดขัด ก้าวขาไม่ออก

3. ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯ ในการเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยในอนาคต

 

หากประสงค์จะรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าที่ website: www.chulapd.org และนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคหรือมีอาการตามเกณฑ์ดังกล่าว ติดต่อรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้ได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ อาคาร สธ ชั้น 12 ในวันอังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 70704 , 08 1107 9999