ปัญหาสุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว ใน มช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปัญหาสุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว ใน มช.

ภูมิภาค
25 พ.ค. 63
15:16
1,872
Logo Thai PBS
ปัญหาสุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว ใน มช.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว ทำให้ต้องจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และการป้องกันโรคสัตว์ที่อาจติดสู่คน

สุนัขที่สวมปลอกคอสีเขียว ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นสุนัขที่ผ่านกระบวนการจัดการกับสุนัขในที่สาธารณะด้วยความถูกต้องตามหลักการและความเหมาะสม ภายใต้โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อจัดระเบียบและดูแลเรื่องสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมของสุนัขในพื้นที่ทั้งหมด

 


ผศ.นสพ.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนหน้าการตายของเจ้าเตี้ย มช. มหาวิทยาลัยได้ทำโครงการ MaCMU (หมาซีเอ็มยู) ขึ้น เพื่อดูแลสุนัขทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และการได้รับวัคซีน เพื่อเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสุนัขชุมชน

 


สัตวแพทย์หญิงนัชชา ชาวนาน สัตวแพทย์ประจำโครงการ MaCMU เปิดเผยว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประชากรสุนัขกระจายอาศัยอยู่ทั่วไปตามทุกส่วนงานต่างๆรวมจำนวน 216 ตัว ซึ่งทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทที่สามารถจับบังคับได้ 202 ตัว และที่ไม่สามารถจับบังคับได้อีก 14 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเพื่อทำการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และทำหมันควบคุมประชากร เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบุคคลทั่วไป และเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในมหาวิทยาลัย

 


สำหรับสุนัขที่ผ่านโครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน จะมีการสวมปลอกคอสัญญลักษณ์ 3 สี ตามพฤติกรรมสุนัข ได้แก่สีเขียว คือสุนัขที่เป็นมิตรสามารถจับ เล่นด้วยได้และมีความปลอดภัย สีเหลืองเป็นสุนัขที่ยอมให้เฉพาะบางคนจับได้ แต่ต้องระมัดระวัง และสีแดงเป็นสุนัขที่ไม่ยอมให้เข้าใกล้และไม่ให้ใครจับ ส่วนสุนัขที่ไม่มีปลอกคอเป็นสุนัขที่ยังไม่สามารถจับตัวมาเข้าโครงการได้

 


สำหรับเจ้าเตี้ย มช. สุนัขเพศผู้อายุ 8 ปี ที่เสียชีวิตไป ถือเป็นหนึ่งในสุนัขที่มีปลอกคอสีเขียว เป็นมิตรกับทุกคน ซึ่งผ่านโครงการดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยไปแล้วร้อยละ 93 โดยสุนัขกลุ่มดังกล่าวได้รับการทำหมัน ฉีดวัคซีนและปรับพฤติกรรม ส่วนที่เหลือ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง