AIS ชี้แจงปมข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตลูกค้า 8.3 พันล้านรายการรั่วไหล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

AIS ชี้แจงปมข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตลูกค้า 8.3 พันล้านรายการรั่วไหล

Logo Thai PBS
AIS ชี้แจงปมข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตลูกค้า 8.3 พันล้านรายการรั่วไหล
เอไอเอส ชี้แจงกรณีข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตลูกค้ากว่า 8,300 ล้านรายการรั่วไหล ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ระบุ การรั่วไหลเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายช่วงเดือน พ.ค.

จากกรณี "จัสติน เพน" นักวิจัยด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ได้เข้าสืบค้นฐานข้อมูลบน ElasticSearch เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา แล้วพบการรั่วไหลของฐานข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก (เอไอเอส) จำนวน 8,336,189,132 รายการ จึงได้พยายามติดต่อบริษัทเอไอเอสหลายครั้ง และแจ้งเรื่องไปยังศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขและปิดกั้นให้ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุด วันนี้ (26 พ.ค.2563) นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือน พ.ค. และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เอไอเอสให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ผ่านมา มีการปฏิบัติตามและทบทวนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องขออภัยที่อาจทำให้ลูกค้าเป็นกังวลใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้เอไอเอสได้แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบบริการเรียบร้อยแล้ว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง