จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 1 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 1

การเมือง
28 พ.ค. 63
18:35
237
Logo Thai PBS
 จับตาอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ จากรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 1

 แนวทางการตรวจสอบและข้อควรระวังจาก พ.ร.ก.กู้เงิน

 
ผ่านพ้นวันแรกของการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินจำนวนมหาศาลกว่า 1 ล้านล้านบาทไปแล้ว ท่ามกลางความไม่ชัดเจนของการใช้จ่ายเงินกู้ก้อนนี้ ซึ่งนำมาใช้เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะแนวทางตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ ลองไปฟังมุมมองนักวิชาการและภาคประชาสังคมว่าทิศทางควรเป็นอย่างไร และอะไรบ้างคือสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

 

การตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน โดยปราศจากนักการเมือง

 
เป็นที่สังเกตว่าการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ช่วงที่ผ่านมา มีการดึงอำนาจกลับมาที่ตัวระบบราชการ ลดบทบาทของนักการเมืองลงไป เช่นเดียวกับการร่วมกลั่นกรองเงินกู้กว่า 1 ล้านล้านบาทเช่นกัน ข้อดีและข้อเสียของการขาดนักการเมืองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประชาชนคืออย่างไร

 

ภาคประชาชนกับการตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน

 
บทบาทของภาคประชาชนกับการร่วมตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทควรเป็นอย่างไร เพื่อเฝ้าติดตามให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง และความจำเป็นที่ภาคประชาชนจะเข้าไปนั่งในคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนี้

 

จุดอ่อนการใช้เงินกู้ลักษณะนอกงบประมาณ

 
จุดอ่อนของการใช้เงินกู้ซึ่งเป็นลักษณะเงินนอกงบประมาณคือตรงไหน สมเหตุสมผลหรือไม่กับข้ออ้างเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ไม่กำหนดอยู่ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี การแยกแยะระหว่างเงินในและนอกงบประมาณ และแนวทางการใช้เงินกู้ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

 

พ.ร.ก.กู้เงิน กับแรงกระเพื่อมทางการเมือง

 
มีความพยายามเชื่อมโยง พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท กับประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชารัฐ ปัญหาการเมืองในพรรค รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง จริงหรือไม่ที่ พ.ร.ก.กู้เงินกำลังเป็นตัวเร่งสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง