ใครตกหล่น! เช็กด่วนรัฐบาลเยียวยาเพิ่ม 4 โครงการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ใครตกหล่น! เช็กด่วนรัฐบาลเยียวยาเพิ่ม 4 โครงการ

สังคม
16 มิ.ย. 63
16:33
56,701
Logo Thai PBS
ใครตกหล่น! เช็กด่วนรัฐบาลเยียวยาเพิ่ม 4 โครงการ
ครม.ไฟเขียว 4 โครงการเยียวยา COVID-19 กลุ่มตกหล่นเพิ่มเติม ครอบคลุมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ 1.16 ล้านคน เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร 1.2 แสนคนต้องรีบลงทะเบียนภายใน 15 ก.ค.นี้

วันนี้ (16 มิ.ย.2563) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้

1.การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.นี้ โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมวงเงิน 3,492 ล้านบาท

2.การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยจากโครงการของกระ ทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาภายใน 1 เดือน

3.การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับระบบสวัสดิการของภาครัฐ และไม่เคยได้รับการเยียว ยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐ รวม 6,781,881 คน ประกอบด้วย เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด–6 ปี จำนวน 1,394,756 คน ดังนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน ส่วนผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน 

การจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พ.ค.-ก.ค.นี้ กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เท่ากับว่า เดือนมิ.ย.จะต้องได้รับเงิน 2 เดือนหรือ 2,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่ม "คลัง" เตรียมเคาะแจกเงินเที่ยว-เยียวยากลุ่มเก็บตก

เกษตรกรตกหล่นลงทะเบียนให้ทัน 15 ก.ค.นี้

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 คน เน้นว่าต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน กับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเท่าเทียม โดยจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน และจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านคน ตามมติ ครม.เมื่อ 23 เม.ย.นี้

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการการขยายเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จำนวน 120,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ เพื่อเสนอครม.อีกครั้ง 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปชช.แห่ยื่นทบทวนสิทธิ 5,000 บาท "เราไม่ทิ้งกัน" วันสุดท้าย

คลังเร่งตรวจข้อมูล "เกษตรกร" ผู้ทบทวนสิทธิรอลุ้นรับ 5,000 บาท

"เยียวยา 5,000 บาท" ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านคน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง