สปส.พร้อมดูแลลูกจ้าง "การบินไทย" กว่า 21,000 คน

สังคม
24 มิ.ย. 63
10:06
1,134
Logo Thai PBS
สปส.พร้อมดูแลลูกจ้าง "การบินไทย" กว่า 21,000 คน
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลลูกจ้าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 21,000 คน หลังพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน ทำให้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ และ พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2563 ทำให้บริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 โดยเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เพื่อขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่กำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างทุกคนเป็นผู้ประกันตน โดยกองทุนประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างร้อยละ 5 ลูกจ้างร้อยละ 5 สำหรับกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว ตามอัตราความเสี่ยงของประเภทกิจการ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สำหรับกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้าง หรือขึ้นทะเบียนวันแรก

อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนให้พนักงานจำนวนกว่า 21,000 คน ส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคมแก่ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้รับทราบการดำเนินงานของระบบประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ