มธ.ออกแถลงการณ์ปมชุมนุมนอกกรอบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มธ.ออกแถลงการณ์ปมชุมนุมนอกกรอบ

การเมือง
11 ส.ค. 63
16:58
2,306
Logo Thai PBS
มธ.ออกแถลงการณ์ปมชุมนุมนอกกรอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ปมเปิดให้พื้นที่ชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่พบมีการแสดงออกนอกเหนือขอบเขตที่กำหนด ย้ำ 86 ปีมีจุดยืนชัดยึดหลักการเมืองบนหลักการประชาธิปไตย และจะตรวจสอบ ป้องกันและไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

วันนี้ (11 ส.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนจัดการชุมนุมทางการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน มธ.ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้จัดได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องใน 3 ประเด็นเท่านั้น คือ (1) เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2) เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา (3) เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 86 ปี ที่ผ่านมา มธ.ได้ดำรงตนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สังคม และการเมืองบนหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดกว้างทางความคิดเห็น และส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ใน มธ.ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้ใน 3 ประเด็นข้างต้นเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม ได้เกิดการแสดงออกนอกเหนือขอบเขตที่ได้ขออนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งมธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะดำเนินการตามมาตร การภายใต้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1.การแสดงออกที่เกินกว่าขอบเขตที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ที่แสดงออก ซึ่งได้มีการตกลงระหว่างผู้จัดและเจ้าหน้าที่ตารวจในประเด็นนี้ก่อนการจัดชุมนุมแล้ว เรื่องกระบวนการทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลที่มิใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นเรื่องการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่ โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2.สำหรับการแสดงออกของผู้ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสมนั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยจะป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยจะเคร่งครัดเรื่องการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย

สุดท้ายนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงจุดยืนว่ามหาวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพของนักศึกษาภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ตลอดจนศีลธรรมอันดีของสังคม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"นายกรัฐมนตรี" กังวลใจม็อบธรรมศาสตร์

"ปริญญา" ย้ำให้เสรีภาพการแสดงออก แต่ต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมาย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง