“ประวิตร” กำชับ ผู้ว่าฯ เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้หมอกควัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“ประวิตร” กำชับ ผู้ว่าฯ เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้หมอกควัน

สิ่งแวดล้อม
21 ส.ค. 63
11:56
481
Logo Thai PBS
“ประวิตร” กำชับ ผู้ว่าฯ เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้หมอกควัน
พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ กำชับ ผวจ.ทั่วประเทศเร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า และแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (21 ส.ค.2563) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลัก ในการบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประวิตรระบุว่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกับ ศอญ. ทส. และจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งสร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับประชาชน

ส่วนเรื่อง ป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่

และสำหรับโครงการ คทช. ให้เร่งรัดการสำรวจการถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทำกินให้ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว

ในส่วนของการแก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทส. ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่าโดยกลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยจัดตั้ง War Room ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า

การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดและกลั่นกรอง แผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเก็บกักน้ำบนดินและใต้ดิน เพื่อส่งข้อมูลให้ สทนช. ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เสนอจัดตั้งงบประมาณ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง