"พีระพันธุ์" เตรียมส่งแนวทางแก้ รธน. ให้ประธานสภาฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พีระพันธุ์" เตรียมส่งแนวทางแก้ รธน. ให้ประธานสภาฯ

การเมือง
27 ส.ค. 63
10:44
152
Logo Thai PBS
"พีระพันธุ์" เตรียมส่งแนวทางแก้ รธน. ให้ประธานสภาฯ
"พีระพันธุ์" เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบ เนื้อหามีทั้งข้อสังเกตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เตรียมส่งรายงาน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 31 ส.ค.นี้

วันนี้ (27 ส.ค.2563) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อยคาดว่า วันจันทร์ที่ 31 ส.ค.จะยื่นรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ส่วนเนื้อหารายงาน นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า รายงานไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เป็นคณะกรรมาธิการที่ศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียและแง่มุมต่างๆ

ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่า ให้แก้ไขและไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการแต่รายละเอียดต่างกัน ซึ่งจะนำเสนอความคิดเห็นแง่มุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจรัฐธรรมนูญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง

ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จนทำให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ

แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาทุกด้าน ทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินทำกิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น และเรื่องระบบกฎหมาย ที่มีลักษณะการผ่อนปรนกำกับดูแล มากกว่าควบคุม

อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือสาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถดำเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

ส่วนเรื่องอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิก นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ความเห็นด้านนี้ก็มีในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่า แบบเดิมเหมาะสมแล้วก็มี ซึ่งจะใส่หลักการและเหตุผลในรายงาo ผู้ที่จะนำไปศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ขอย้ำว่า ในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับรัฐธรรมนูญ แต่ศึกษาว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมไว้หรือไม่ ใส่ความเห็นทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ตามระบบ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล โดยหลักการรัฐบาลควรที่จะนำรายงานฉบับนี้ไปศึกษาประกอบด้วยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปว่าจะให้ความสำคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯเพียงใด ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง