เริ่มคุ้มครอง "เกาะพยาม" ฉายามัลดีฟเมืองไทย

สิ่งแวดล้อม
25 ก.ย. 63
10:58
898
Logo Thai PBS
เริ่มคุ้มครอง "เกาะพยาม" ฉายามัลดีฟเมืองไทย
ทช.ประกาศคำสั่ง 2 ฉบับคุ้มครองแหล่งปะการัง และหญ้าทะเลในพื้นที่ 4 จังหวัดคุ้มครองเกาะพยาม จ.ระนอง ฉายามัลดีฟเมืองไทย และแหล่งกองหินใต้น้ำ จ.สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พังงา กระบี่ พร้อมมาตรการคุมเข้มกิจกรรมอย่างเข้มงวด เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

วันนี้ (25 ก.ย.2563) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทช.ได้ประกาศคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 พร้อมวางมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  2 ฉบับ เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ โดยฉบับแรก ได้กำหนดมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมในพื้นที่เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งได้รับฉายาฉายามัลดีฟเมืองไทย

โดยห้ามมิให้จอดเรือโดยการทิ้งสมอหรือทอดสมอบริเวณแนวปะการัง ห้ามให้อาหารสัตว์เพื่อล่อ จับ หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมทั้ง ห้ามเท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ห้ามทำตะกอนใต้น้ำฟุ้งกระจายจนส่งผลกระทบต่อปะการังและหญ้าทะเล

สำหรับพื้นที่กองหินใต้น้ำ ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พังงา และกระบี่ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สำคัญของประเทศ ที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการทำประมง โดยได้กำหนดห้ามทำการประมง ลอบ และอวนทุกชนิด ในบริเวณแนวปะการังในพื้นที่กองหินชุมพร กองหินวง เกาะกงทรายแดง กองหินตุ้งกู กองหินใบ กองหินเกาะว่าว เกาะตุ้งกู เกาะตุ้งกา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เกาะโลซิน จ.ปัตตานี กองหินหมูสัง เกาะดอกไม้ อำเภอเกาะยาว กองหินอีแต๋น อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา และกองหินแดง จ.กระบี่ 

ประกาศคำสั่งฉบับนี้ ยกเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการวิจัย ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีทช.ก่อน
ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ชี้ปะการังไทยเหลือสมบูรณ์แค่ 5.7%

สำหรับโทษหากมีผู้กระทำผิดตามคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ คำสั่งทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา พ หากพบการกระทำผิดในพื้นที่ดังกล่าว สามารถแจ้งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือช่องทางอื่น ๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีทช.กล่าวชี้แจงมาตรก

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจและประเมินสถานภาพปะการังทั่วประเทศ พร้อมให้จัดลำดับความสำคัญ หลายพื้นที่ต้องประกาศมาตรการเร่งด่วน เช่น เกาะพยามจ.ระนองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมัลดีฟเมืองไทย เกาะโลซิน จ.ปัตตานี เกาะดอกไม้ จ.พังงา กองหินแดง จ.กระบี่ 

ภาพรวมแหล่งปะการังทั้งประเทศ 149,000 ไร่ เหลือที่สมบูรณ์เพียง 5.7% ที่เหลือก็ได้รับผลกระทบบางแหล่งแทบไม่หลงเหลือความสวยงามของปะการังไว้เลย ถ้าเราไม่ร่วมกันดูแลปะการังในวันนี้ ใต้ท้องทะเลคงเหลือแค่ผืนทรายว่างเปล่าหรือกองหินโสโครกที่ไร้ความสวยงามและสมบูรณ์