มรภ.เชียงราย สั่งเรียนออนไลน์ 14 วันมีกลุ่มเสี่ยง Farm Festival

สังคม
2 ธ.ค. 63
20:10
672
Logo Thai PBS
มรภ.เชียงราย สั่งเรียนออนไลน์ 14 วันมีกลุ่มเสี่ยง Farm Festival
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ออกประกาศงดจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ 2-16 ธ.ค.นี้ หลังพบอาจารย์และนักศึกษาเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไปปฎิบัติงาน และเยี่ยมชมกิจกรรม Farm Festival จำนวนมาก

วันนี้ ( 2 ธ.ค.2563) เพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ออกประกาศเรื่องมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระบุว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต่างประเทศยังคงมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวรายใหม่ภายในประเทศไทยในพื้นที่จ.เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่

โดยเฉพาะกรณีที่หนึ่งในผู้ติดเชื้อในครั้งนี้เป็นผู้ไปร่วมกิจกรรม Farm Festival ซึ่งจัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ และในวันดังกล่าว มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และผู้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  • ให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียน (On Site) ทุกรายวิชา และทุกระดับการศึกษาระหว่างวันที่ 2-16 ธ.ค.นี้ (2 สัปดาห์) โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) แทน
  • ให้อาจารย์และหรือบุคลากรที่ไปร่วมกิจกรรม Farm Festival ในวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work From Home) ระหว่างวันที่ 2-16 ธ.ค.นี้ 
  • ให้อาจารย์และบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือตามที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาสั่งการ ระหว่างวันที่ 2-16 ธ.ค.นี้
  • ข้อ 4 ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.ยืนยัน 6 หญิงไทยข้ามจากเมียนมาติด COVID-19

กักตัว 14 วันลูกเรือไฟล์ตเดียวกับสาวติด COVID-19 ขึ้นเครื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง