มท.สั่งจังหวัดสกัด-ติดตามคนลอบเข้าเมืองกัน COVID-19

สังคม
7 ธ.ค. 63
08:05
720
Logo Thai PBS
มท.สั่งจังหวัดสกัด-ติดตามคนลอบเข้าเมืองกัน COVID-19
ปลัดมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่สกัดกั้นและติดตามคนลักลอบเข้าเมือง ใช้กลไกท้องถิ่นเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ พร้อมกำชับห้ามปล่อยปละละเลย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ให้เพิ่มความเข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประสานตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บูรณาการสกัดกั้นและติดตามการลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค โดยเฉพาะการลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่ เฝ้าระวัง สังเกตและใช้มาตรการทางการข่าว และอาจกำหนดให้ตั้งด่านคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบ 2 คนเมียนมา - 4 คนไทย ลักลอบเข้าชายแดนแม่สอด

"หนองคาย - อุบลฯ" คุมเข้มชายแดนป้องกัน COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง