สนง.สถิติฯ เผยแรงงาน 38.76 ล้านคน ว่างงาน 8.1 แสนคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนง.สถิติฯ เผยแรงงาน 38.76 ล้านคน ว่างงาน 8.1 แสนคน

เศรษฐกิจ
8 ธ.ค. 63
11:48
3,262
Logo Thai PBS
สนง.สถิติฯ เผยแรงงาน 38.76 ล้านคน ว่างงาน 8.1 แสนคน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยข้อมูลภาวะการทำงานของประชากรล่าสุด พบว่าเดือน ต.ค.2563 มีแรงงานรวม 38.76 ล้านคน ว่างงาน 8.1 แสนคน ขณะที่ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.16 ล้านคน

วันนี้ (8 ธ.ค.2563) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานภาวะการทำงานของประชากรเดือน ต.ค.2563 ดังนี้ โครงสร้างกำลังแรงงาน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.92 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.76 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.90 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.81 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.05 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.16 ล้านคน (แม่บ้าน นักเรียน คนชรา) ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.01 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.31 ล้านคน อื่นๆ 8.84 ล้านคน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 8.9 แสนคน จาก 37.01 ล้านคน เป็น 37.90 ล้านคน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.55 แสนคน จาก 3.55 แสนคน เป็น 8.10 แสนคน และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานลดลง 1.06 ล้านคน จาก 19.22 ล้านคน เป็น 18.16 ล้านคน

3 เดือนย้อนหลัง แนวโน้มว่างงานลดลง

ส่วนในเดือน ก.ย.2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.90 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.61 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.86 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.69 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.06 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.29 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.17 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.26 ล้านคน อื่นๆ 8.86 ล้านคน

ส่วนในเดือน ส.ค.2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.88 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.83 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 38.05 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.72 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.06 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.05 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 4.99 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.28 ล้านคน อื่นๆ 8.78 ล้านคน

เดือน ก.ค.2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.87 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.71 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.83 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.07 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.16 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 4.95 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.51 ล้านคน อื่นๆ 8.70 ล้านคน

งดสำรวจนาน 3 เดือนจาก COVID-19

ส่วนผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน เม.ย. - มิ.ย.2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าไม่สามารถเผยแพร่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้มีการปรับคาบเวลาการรปฏิบัติงานสนาม จากเดิมวันที่ 1-12 ของเดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย.2563 เป็นวันที่ 1 เม.ย. - 15 มิ.ย.2563 จึงทำให้ไม่สามารถนำเสนอการสำรวจเป็นรายเดือนได้

3 เดือนแรกปีนี้ ตัวเลขว่างงานยังไม่สูง

ขณะที่ภาวะการทำงานของประชากรเดือน มี.ค.2563 ดังนี้ โครงสร้างกำลังแรงงาน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.77 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.21 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.39 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.49 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.56 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.17 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.53 ล้านคน อื่นๆ 8.86 ล้านคน

ส่วนในเดือน ก.พ.2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.75 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.41 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.63 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.42 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.36 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.22 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.42 ล้านคน อื่นๆ 8.70 ล้านคน

เดือน ม.ค.2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.72 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 37.87 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.18 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.41 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.28 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.85 ล้านคน ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.26 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.52 ล้านคน อื่นๆ 9.07 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง