คนพิการชุมนุมทวงคืนสิทธิ-เสรีภาพที่หายไป

การเมือง
10 ธ.ค. 63
18:30
927
Logo Thai PBS
คนพิการชุมนุมทวงคืนสิทธิ-เสรีภาพที่หายไป
อีก 1 สถานที่ ที่มีการชุมนุมทางการเมืองคู่ขนานในวันนี้ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการชุมนุมเพื่อทวงสิทธิเสรีภาพคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมคนปกติ หลังจากถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560

วันนี้ (10 ธ.ค.63) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเป้าหมายการนัดชุมนุมของกลุ่มคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มราษฎร ในช่วงเย็นวันนี้ เพื่อส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาล ให้รับรู้ปัญหาของคนพิการที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นายอธิพันธ์ ว่องไว นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการกล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนพิการถูกกดขี่ คือการรวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง เช่น นายกสมาคมคนพิการ 7 ประเภท บางสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งนานถึง 20 ปี ทำให้เห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ยิ่งทำให้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง จึงอยากให้มีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น

ขณะที่วันนี้ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน เตรียมขึ้นเวทีปราศรัยและทำกิจกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย พร้อมกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เพื่อสนับสนุนเรียกร้องสิทธิ-ความเท่าเทียมคนพิการ ที่ถูกตัดออกไปในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 กลับมา ชี้รัฐต้องออกแบบสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ให้อำนาจให้โอกาสผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง ย้ำ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนออกมาพูดปัญหาของตนเอง และยืนยันว่า เขาก็จะพูดถึงปัญหาการยกเลิก มาตรา 112 ต่อไป


สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ฉะนั้นวันที่เครือข่ายคนพิการมาเคลื่อนไหวก็เป็นการต่อสู้ เราต้องร่วมกันต่อสู้เราอยากเห็นกฎหมาย เราอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ นี่คือจุดร่วมที่เรามาที่นี่ มาช่วยเหลือกัน มาช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม

ขณะที่วันนี้เป็นการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น และการชุมนุมได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาการสังคมฯ คอยอำนวยความสะดวก เช่น เปิดอาคารให้เข้ามาใช้ห้องน้ำและย้ำว่า ยินดีจะรับฟังทุกปัญหาของคนพิการ ที่ออกมาเรียกร้องในวันนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง