ขยายเวลา "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" 3 จชต.ถึง 19 มี.ค.64 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขยายเวลา "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" 3 จชต.ถึง 19 มี.ค.64

การเมือง
14 ธ.ค. 63
11:10
645
Logo Thai PBS
ขยายเวลา "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" 3 จชต.ถึง 19 มี.ค.64
"พล.อ.ประวิตร" ประชุมติดตามสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออีก 3 เดือน ไปจนถึงวันที่ 19 มี.ค.2564 ขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ย้ำบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรม เข้มคดียาเสพติดในพื้นที่

วันนี้ (14 ธ.ค.2563) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ที่ประชุม ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วงวันที่ 20 ก.ย.-12 พ.ย.2563 ซึ่งภาพรวมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุร้าย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้าใจในความจำเป็นของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ยังจำเป็นต้องคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีสิ่งบอกเหตุ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในรูปแบบต่างๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องที่ กอ.รมน.ภาค 4 จะดำเนินการ จัดทำแผนการปรับลดพื้นที่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

 

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 เสนอขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก,อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 19 มี.ค.2564 (ครั้งที่ 62) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

สั่งทำแผนปรับลดพื้นที่ควบคุม

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการ กอ.รมน. และ สมช.ให้ร่วมกันจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่ควบคุม เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม และส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

และเน้นย้ำ สตช. และขอให้อัยการสูงสุด เร่งจัดตั้งสำนักงานคดีความมั่นคง ภาค 9 และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม รวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกัน/ป้องปราม ไม่ให้มีการก่อเหตุร้าย และช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ขอบคุณประชาชนร่วมมือด้วยดี

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการทำงานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดี พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละ การปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง ให้สามารถบรรลุภารกิจ และมีความปลอดภัยกันทุกคน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง