"ประวิตร" หนุน "ป่าแก่งกระจาน - เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประวิตร" หนุน "ป่าแก่งกระจาน - เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลก

การเมือง
17 ธ.ค. 63
10:55
170
Logo Thai PBS
"ประวิตร"  หนุน "ป่าแก่งกระจาน - เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลก
"พล.อ.ประวิตร" รองนายกฯ หนุนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

วันนี้ (17 ธ.ค.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมต่อการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและรับทราบ การจัดส่งผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ต่อศูนย์มรดกโลก เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก เนื่องจากการเห็นว่า จะเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว

และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้านวัฒนธรรม

โดยเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดัน การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง

นายวราวุธได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลักดัน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติป่าไทยประจัน จ.ราชบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำภาชี จ.ราชบุรี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แหล่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับคณะทูตประเทศ สมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง

และสภาพพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานและกุยบุรี และที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาตินำเสนอ ซึ่ง ทส.จะได้ดำเนินการร่วมกับ กต.ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกว่า

นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับ

และในสภาวะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง