กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

ภูมิภาค
20 ธ.ค. 63
16:15
263
Logo Thai PBS
กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม
การเคหะแห่งชาติ ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ที่การเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ใน จ.สมุทรสงคราม พร้อมเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม(แม่กลอง) ที่เน้นชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

(18 ธ.ค.2563) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ใน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังจากมอบบ้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม 8 หลัง ได้แก่ พื้นที่ ต.บางแก้ว 4 หลัง และ ต.ลาดใหญ่ 4 หลัง

โครงการดังกล่าวร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม(พมจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และมีผู้รับจ้างหรือจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง

รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิม

 

นายทวีพงษ์เปิดเผยถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี จำนวนกว่า 700,000 หน่วย ประมาณ 700 ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

เช่นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม (แม่กลอง) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงครม เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 22 อาคาร จำนวน 988 ห้อง โดยอาคาร 1-17 รวม 763 ห้อง เป็นที่พักอาศัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และอาคาร 18-22 รวม 225 ห้อง เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยเขต จ.สมุทรสงคราม 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง