พิษ COVID-19 ประเมินเศรษฐกิจไทยเสียหายวันละ 2,000 ล้านบาท

เศรษฐกิจ
23 ธ.ค. 63
11:28
1,159
Logo Thai PBS
พิษ COVID-19 ประเมินเศรษฐกิจไทยเสียหายวันละ 2,000 ล้านบาท
การระบาดของ COVID-19 ในรอบนี้ เริ่มส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจประเมินว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นตกประมาณวันละ 2,000 ล้านบาท ถ้ายืดเยื้อไป 1 เดือน จะกระทบต่อเศรษฐกิจเดือนละ 45,000 - 60,000 ล้านบาท

วันนี้ (23 ธ.ค.2563) ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คาดการณ์ผลกระทบการระบาดของ COVID-19 ที่ จ.สมุทรสาคร ที่เกิดกับการใช้จ่ายของจังหวัดเฉลี่ยกว่าวันละ 300 ล้านบาท หรือเดือนละ 10,000 ล้านบาท

ทำให้การใช้จ่ายภาพรวมทั้งหมดของไทย ได้รับผลกระทบเฉลี่ยวันละ 1,500-2,000 ล้านบาท หรือเดือนละ 45,000-60,000 ล้านบาท จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เฉลี่ยที่ประมาณ 15.5 ล้านล้านบาท


เบื้องต้น พบว่าเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในสมุทรสาคร หมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 1,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ร้อยละ 70 มาจากภาคอุตสาหกรรม แต่ขณะนี้โรงงานยังเปิดดำเนินการตามปกติ การขนส่งสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหาร ยังไม่กระทบมากนัก ทั้งการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ยังไม่พบสัญญาณหดตัวที่ชัดเจน เพราะผู้บริโภคยังคงรับประทานอาหารทะเลตามปกติ


จากมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน และแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อนอก จ.สมุทรสาคร ที่ติดเชื้อมาจากตลาดกลางกุ้งยังอยู่ในหลัก 10 คน เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ได้ และคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน 14 วัน แต่หากตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกสมุทรสาครพุ่งขึ้นถึงหลัก 50-100 คนขึ้นไป จะมีผลกระทบมากขึ้นได้ ดังนั้น คงต้องติดตามผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดต่อไป

3 กระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

สอดคล้องกับบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ที่ประเมินการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รอบใหม่ ในกรณีที่ไม่พบคลัสเตอร์ของผู้ติดเชื้อในจังหวัดอื่น หรือเหตุการณ์ไม่ลุกลามจนต้องล็อกดาวน์เป็นวงกว้าง ว่าภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย อาจได้รับความสูญเสียคิดเป็นมูลค่า 45,000 ล้านบาท ในกรอบเวลา 1 เดือน แต่หากสามารถควบคุมได้ และภาครัฐ มีมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กลับมาได้รวดเร็วก็มีโอกาสที่มูลค่าความสูญเสียจะต่ำกว่าตัวเลขที่ประเมินไว้


สำหรับผลกระทบจาก COVID-19 รอบใหม่ จำแนกได้ ดังนี้ 1.ความสูญเสียที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าประมงและอาหารทะเลที่อาจมีมูลค่ารวมกันราว 13,000 ล้านบาท จากความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชะลอการบริโภคสินค้าประมงและอาหารทะเลในระยะสั้น

2.ความสูญเสียจากการที่ประชาชนชะลอการทำกิจกรรมในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

และ 3.ความสูญเสียจากการชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คิดเป็นเม็ดเงินที่หายไปราว 17,000 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 30 ของรายได้ท่องเที่ยวในช่วงเวลา 1 เดือน ภายใต้กรณีที่ยังไม่ได้มีประกาศห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดในภาคตะวันตก และภาคกลาง รวมกรุงเทพฯ จังหวัดรอยต่อชายแดนไทยและเมียนมา


นอกจากความสูญเสียทั้ง 3 ด้านแล้ว สถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ยังอาจสร้างผลกระทบด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน เช่น ผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการที่ค้าขายสินค้าอื่นๆในตลาด จากการที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการสัญจร โดยในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพบผู้ติดเชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง