ผู้ว่าฯ อัศวิน ยืนยันยังไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ

สังคม
24 ธ.ค. 63
10:29
1,051
Logo Thai PBS
ผู้ว่าฯ อัศวิน ยืนยันยังไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันยังไม่ล็อกดาวน์ กทม. หลัง COVID-19 ระบาดใหม่ เบื้องต้นใช้มาตรการปิดโรงเรียน 437 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 292 แห่ง ให้บุคลากรทำงานที่บ้าน เว้นหน่วยงานให้บริการ

วันที่ 23 ธ.ค.2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้กำหนดแนวทางจำกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนี้

  • หยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 292 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
  • ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กทม. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ยกเว้นหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น งานทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และงานขออนุญาตต่าง ๆ ยังทำงานตามปกติ ส่วนหน่วยงานที่ยังมีความจำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมแผนปฏิบัติการ Work from Home ตามมาตรการดังกล่าว
  • ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เช่น งานปีใหม่ งานเคาน์ดาวน์ งานสวดมนต์ข้ามปี หากประสงค์จะจัดงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัย กทม. เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมโรคเป็นกรณีไป แต่หากผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน หรือเป็นลักษณะการจัดเอง เช่น ในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้คำแนะนำมานั้น มีเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ในการควบคุมทิศทางการแพร่ระบาดโรค จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดดัง เช่นที่เคยทำมาในช่วงที่มีการระบาดระลอกแรก ขณะนี้ กทม.ยังไม่มีการประกาศล็อคดาวน์ โดยมั่นใจว่าหากทุกคนร่วมมือกัน จะผ่านวิกฤตไปได้อีกครั้งเช่นที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง