ปิด "วัดเล่งเน่ยยี่ 2" พบ 2 แม่ครัวชาวเมียนมาติด COVID-19

สังคม
26 ธ.ค. 63
10:09
5,816
Logo Thai PBS
ปิด "วัดเล่งเน่ยยี่ 2" พบ 2 แม่ครัวชาวเมียนมาติด COVID-19
จังหวัดนนทบุรี สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 อ.บางบัวทอง ถึงวันที่ 8 ม.ค.64 หลังพบชาวเมียนมา 2 คนที่ทำงานในครัว ติดเชื้อ COVID-19 พร้อมกักตัวพระ เณร และคนทำงานในวัด 113 คน เป็นเวลา 14 วัน

วันที่ 25 ธ.ค.2563 จังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งที่ 3805/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 21 โดยมีรายละเอียดว่า

จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 พำนักอยู่ภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อ.บางบัวทอง มากกว่า 1 คน และภายในวัดยังมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับวัดมีความประสงค์จะร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 

 

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 จึงมีคำสั่งปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63 - 8 ม.ค.64 โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ

ภาพ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ภาพ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ภาพ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

พระ-เณร กักตัว 14 วัน 

นอกจากนี้ จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน เป็นรายที่ 14 และ 15 ของการระบาดรอบใหม่ เป็นหญิงชาวเมียนมา อายุ 54 ปี และหญิงชาวเมียนมา อายุ 46 ปี ทำงานที่โรงครัววัดเล่งเนยยี่ 2 ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ ส่วนพระ เณร และผู้ที่ทำงานในวัดทุกคน จำนวน 113 คน กักตัวที่วัด 14 วัน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง