นนทบุรีสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว คุม COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นนทบุรีสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว คุม COVID-19

สังคม
6 ม.ค. 64
11:07
55,543
Logo Thai PBS
นนทบุรีสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว คุม COVID-19
ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ COVID-19 ชั่วคราว วัดเล่งเน่ยยี่ 2 วัดละหาร อาคารคอนโดสีชมพู 7 พื้นที่รอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตลาดพิชัย สถานศึกษา

วันที่ 5 ม.ค.2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งรวม 27 ฉบับ สั่งปิดสถานที่บางงแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว รวมถึงผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไปแล้ว แต่จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงเป็นจำนวนมมาก

ประกอบกับคำสั่ง ศบค.ที่กำหนดให้จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2564 จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อ.บางบัวทอง โดยให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องถึงวันที่ 8 ม.ค.2564
 • วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง โดยให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องถึงวันที่ 14 ม.ค.2564
 • อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ โดยให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องถึงวันที่ 12 ม.ค.2564
 • อาคารพาณิชย์โดยรอบถนนที่ติดกับอาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น และตลาดบางใหญ่ ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564
 • ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564
 • สถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564
 • ตลาดพิชัย อ.ปากเกร็ด ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564
 • สถานศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 โดยกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้

 

2.ให้ปิดสถานที่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด-แข่งขัน-ฝึกซ้อมสัตว์หรือสิ่งของ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน
 • สถานที่เล่นสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด
 • บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน
 • สนามมวย สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
 • สถานประกอบการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา
 • สถานที่เล่นตู้เกม
 • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
 • สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องบูชา
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

 

3.สถานออกกำลังกายฟิตเนส ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ทั้งของภาครัฐและเอกนช ให้เปิดดำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น ลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม และจำกัดการใช้บริการไม่เกิน 2 ขั่วโมงต่อคนต่อวัน

4.การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า รถเข็น-หาบเร่-แผงลอย ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • ให้ปิดสถานประกอบการในเวลา 24.00-05.00 น.
 • ห้ามนั่งบริโภคในสถานประกอบการตั้งแต่ 21.00-06.00 น. โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปบริโภคที่อื่น 
 • ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการตลอดเวลา
 • ห้ามจัดการแสดงหรือดนตรีสดตลอดเวลา

5.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เว้นกรณีดังต่อไปนี้

 • เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นการใช้อาคาร หรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
 • เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เป็นโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

6.ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใด ๆ ในลักษณธที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ให้งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีในทุกสถานที่
 • ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างของบุคคลที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน
 • ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ
 • ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาทุกสถานที่
 • การจัดพิธีทางศาสนาให้ทำเท่าที่จำเป็น และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม

7.ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการทำงานนอกสถานที่ หรือการสลับวัน หรือเหลื่อมเวลาทำงาน

8.กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค ดังนี้

 • ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เว้นระยะห้าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
 • ให้ทุกคนที่เคยเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดประกาศปิดสถานที่ และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง กักกันตัวเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
 • สถานประกอบกิจการและกิจกรรม ให้เน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น มีจุดคัดกรอง จุดล้างมี เว้นระยะห่าง
 • ให้ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมดูแลผู้ใช้แรงงาน หากพบกลุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด
 • ให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเฝ้าสังเกตการณ์เคลื่อนย้ายข้ามเขตของแรงงานข้ามชาติ
 • ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหมั่นตรวจตราสถานที่ ตลาด ร้านอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
 • ขอความร่วมมือโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ กำหนดมาตรการงดเยี่ยม

9.การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด

 • ห้ามแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยเด็ดขาด
 • ขอความร่วมมือประชาชน จ.นนทบุรี งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นมีเหตุจำเป็น
 • บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง