ศบค.บังคับใช้ "หมอชนะ" ติดเชื้อเมินโหลดผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สังคม
7 ม.ค. 64
12:19
3,176
Logo Thai PBS
ศบค.บังคับใช้ "หมอชนะ" ติดเชื้อเมินโหลดผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ศบค.เผยวันนี้ (7 ม.ค.) ไทยป่วยเพิ่ม 305 คน เสียชีวิตอีก 1 คน เตือนใครติด COVID-19 เมินติดตั้งแอปฯ “หมอชนะ” มีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พร้อมเปิดมาตรการ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด เดินทางเข้า-ออกต้องมีใบอนุญาต

วันนี้ (7 ม.ค.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย วันนี้ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 305 คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 193 คน ตรวจคัดกรองเชิงรุก 109 คน และพบใน State Quarantine 3 คน รวมสะสม 9,636 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน รวมสะสม 67 คน รักษาหายแล้ว 4,521 คน

สำหรับผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 88 ปี ป่วยโรคประจำตัวเป็นมะเร็ง พบประวัติติดเชื้อ COVID-19 จากลูกชาย ที่ไปพื้นที่เสี่ยง จ.ระยอง วันที่ 22 ธ.ค. ลูกชายมาเยี่ยมที่บ้าน ก่อนจะพบว่าติดเชื้อจึงได้แยกไปรักษา ต่อมาผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการป่วย ก่อนตรวจเชื้อพบติด COVID-19 เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา

ผู้ติดเชื้อในประเทศจากการไปสถานที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า พบเลขสองหลัก คือ สมุทรสาคร 37 คน กทม.มีรายงานเพิ่มเติมอีก 46 คน สมุทรปราการ 25 คน นอกจากนี้ สมุทรสาคร ยังมีรายงานการตรวจเชิงรุกอีก 109 คนด้วย

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีตัวเลข จ.ระนอง ตรัง นราธิวาส ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยหากมีการเก็บข้อมูลย้อนกลับไปครบ 2 สัปดาห์สามารถลดระดับพื้นที่ได้ ส่วนที่ จ.นนทบุรี ตั้งแต่20 ธ.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 111 คน โดยพบประวัติเสี่ยงที่ตลาด สมุทรสาคร สัมผัสผู้ป่วย สถานบันเทอง และระยอง

ชวนโหลดแอป "หมอชนะ" 

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามข้อกำหนด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.2564 โดยมี 3 ข้อได้แก่ 1.ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค 2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง และ 3.ปราบปรามและ ลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

นอกจากนี้ยังระบุถึงการการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคว่าต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โดยต้องมี "หมอชนะ" ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"

ต่อไปนี้ หากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วไม่มีแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ในโทรศัพท์ จะถือว่าละเมิดข้อกฎหมายตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

สำหรับคนที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ต้องแสดงเหตุผลและบัตรประชาชน ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศบค.มท.กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ข้อที่ 3 การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานข้ามชาติ ละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนัน โดยกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ขอความร่วมมือประชาชนช่วยตรวจสอบ หากพบการกระทำผิด ให้แจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่าน ศบค.ทำเนียบรัฐบาล หรือโทรสายด่วน 1111 เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

เปิดมาตรการ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยังได้ส่งโทรสารในราชการ โดยสั่งการให้จังหวัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางหลักพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด พร้อมตั้งจุดตรวจในเส้นทางรอง พร้อมขอให้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

สำหรับ 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติม 5 ข้อ ได้แก่ 1.ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการผู้เดินทาง 2.สอบถามเหตุผลและสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน 3.ตรวจสอบการใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" 4.ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และ 5.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

ส่วน 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติม 4 ข้อ เหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยไม่ต้องตรวจสอบการเอกสารรับรองความจำเป็น และอีก 49 จังหวัดที่เหลือปฏิบัติเพิ่มเติม 2 ข้อ คือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง

นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวถึงคลัสเตอร์บ่อนไก่ จ.นนทบุรี ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะมีการกระจายอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี รวม 88 คน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบสวนโรค

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงกรณีวัคซีน COVID-19 ว่า ไม่ได้มีการปิดกั้นใด ๆ แต่การซื้อเทคโนโลยีมาด้วยจะทำให้ความรู้มาเกิดกับคนไทยแต่ต้องใช้เวลา ดังนั้นจึงมีการซื้อโดยรัฐเข้ามาและมีการแชร์ความเสี่ยงมาที่ชาติตะวันตกจากจีนด้วย ไม่ใช่รอเพียงสหราชอาณาจักรเพียงอย่างเดียว โดยภาคเอกชนส่วนอื่น ๆ สามารถนำเข้าได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง แม้ FDA จะรับรองในสหรัฐฯ แต่ก็ต้องมารับรองในประเทศไทยด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ปิดกั้น แต่จะโฆษณาเพื่อจองกันก่อน โดยไม่ขออนุญาตทำไม่ได้

สำหรับโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้เห็นภาพที่สมุทรสาคร ตัวเลขขึ้นมาเป็น 3,000-4,000 คน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการประมาณ 80% อัตราการแพร่กระจายก็จะต่ำกว่า ดังนั้น การมาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม นอนเรียงกันเหมือนโรงนอน ใช้พื้นที่อะไรก็ได้เพื่อนอนรวมกัน ใช้บุคลากร 1 คน ดูแลคนเป็นสิบหรือเป็นร้อย เพื่อประหยัดทรัพยากร เพื่อให้พื้นที่ผู้ป่วยที่ต้องการพื้นที่เตียงและห้องแยกโรคที่มี 10% ที่อาการหนัก และมี 1-2% ที่มีโอกาสเสียชีวิต

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง