“หมอประสิทธิ์” จี้ตั้ง รพ.สนาม หลังพื้นที่เสี่ยงส่งสัญญาณเตียงไม่พอ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“หมอประสิทธิ์” จี้ตั้ง รพ.สนาม หลังพื้นที่เสี่ยงส่งสัญญาณเตียงไม่พอ

สังคม
8 ม.ค. 64
10:28
615
Logo Thai PBS
“หมอประสิทธิ์” จี้ตั้ง รพ.สนาม หลังพื้นที่เสี่ยงส่งสัญญาณเตียงไม่พอ
“หมอประสิทธิ์” เตือนต้องเร่งตั้งโรงพยาบาลสนาม แยกคนติดเชื้อ COVID-19 จากคนปกติตั้งแต่วันนี้ หลังโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงส่งสัญญาณเตียงไม่พอ ชี้หากไม่รีบทำการระบาดแพร่ในชุมนุมจะหนักกว่าเดิม พร้อมเปิด 4 ข้อจำเป็นของโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ (8 ม.ค.2564) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีความจำเป็นยิ่ง ที่ไทยต้องเตรียมตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหลายๆพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ต้องเร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ นำมาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสนามที่สามารถดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วย COVID-19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ หากไม่เร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ จะยิ่งทำให้สถานการณ์การระบาดในไทยรุนแรงเพิ่มขึ้น

ขอให้คนไทยทุกคนรับรู้ว่าโรงพยาบาลสนาม คือเครื่องมือควบคุมการระบาด และช่วยจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ที่ มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนไทยปลอดภัยจาก COVID-19 มากขึ้น


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุอีกว่า โรงพยาบาลสนาม มีความจำเป็น 4 ข้อ คือ 1.ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลจะลดการติดเชื้อ แยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วย COVID-19 ไม่ให้ปะปนกัน 2.บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ลดความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 3.โรงพยาบาลในระบบปกติ จะมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ ไม่ต้องงดรับผู้ป่วยทั่วไป เหมือนช่วงระบาดเมื่อต้นปี 63 และ 4.ชุมชนจะปลอดภัยมากขึ้น เพราะโรงพยาบาลสนามจะรองรับผู้ป่วย COVID-19 ผู้ติดเชื้อ ผู้กักกันตัวเองที่อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ช่วยแยกคนติดเชื้อออกจากชุมชน ลดการแพร่เชื้อได้อย่างดี

รอบนี้การติดเชื้อมาจากเรื่องผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุข การลับลอบเข้าเมือง การสอบสวนโรคจึงทำได้จำกัด ดังนั้นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ยังปิดบังไทม์ไลน์และไม่กักตัวมีอีกมาก ในที่สุดไทยจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอาการรุนแรงขึ้น จนเตียงในโรงพยาบาลไม่พอ เหมือนหลายๆ พื้นที่เสี่ยงที่โรงพยาบาลในพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณแล้ว


ศ.นพ.ประสิทธิ์ ย้ำว่า โรงพยาบาลสนามคือตัวช่วย ให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 มากขึ้น จึงต้องเร่งตั้งโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่วันนี้ เพราะการตั้งโรงพยาบาลสนามต้องใช้เวลา ทั้งเตรียมพื้นที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากร เพื่อปฏิบัติตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยว่า เชื้อจะไม่หลุดรอดออกไป

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้ติด COVID-19 ในระลอกนี้มีทั้งคนไทย และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทย การควบคุมโรคที่จะได้ผลดี ควรจะดำเนินการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งระหว่างคนต่างสัญชาติ หรือการตั้งข้อรังเกียจกับผู้ติดเชื้อ คนข้างเคียงและคนที่รักษาหายแล้ว ซึ่งถ้าเกิดความกลัวที่จะถูกรังเกียจ ถูกต่อต้าน จะยิ่งทำให้เกิดการปกปิดข้อมูล ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง


สสส.ขอชวนให้ทุกคนทำความเข้าใจและปรับวิธีคิดว่าการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดและการเห็นอกเห็นใจไม่ตีตราผู้เสี่ยงผู้ติดเชื้อ เป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูล โดยรู้จักวิธีป้องกันตัวเองและผู้อื่นเสมือนเรามีเชื้อ ขณะเดียวกันก็ระวังคำพูด สายตา ท่าทางที่บั่นทอนคนอื่น ให้กำลังใจผู้ที่อาจติดเชื้อ ต้อนรับผู้ที่รักษาหายแล้ว และให้ความร่วมมือกับกระบวนการควบคุมโรคในชุมชนของเรา เช่น การให้ความร่วมมือกับกติกาต่างๆ ที่กำหนด การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง