กทม. ประสานจุฬาฯ เร่งควบคุม COVID-19 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กทม. ประสานจุฬาฯ เร่งควบคุม COVID-19 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

สังคม
9 ก.พ. 64
19:31
408
Logo Thai PBS
กทม. ประสานจุฬาฯ เร่งควบคุม COVID-19 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
กทม. ประสานจุฬาฯ เร่งควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

วันนี้ (9 ก.พ. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 18/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีพบเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งปัจจุบันตรวจพบติดเชื้อ 13 คน ทั้งนี้จากการสอบสวนโรคพบว่า มี 1 คน เป็นบุคคลภายนอก ได้มาเยี่ยมพ่อที่พักในหอพักของจุฬาฯ ทุกเสาร์-อาทิตย์ ส่วนอีก 12 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ประกอบด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 คน ซึ่งมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และพนักงานทำความสะอาด 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อจำนวน 10 คน พักอยู่ที่หอพักจุฬานิวาสซึ่งเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ส่วนอีก 2 คน อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค ทั้งนี้ปัจจุบันจุฬาฯ ได้ประกาศให้จุฬานิวาสเป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้พักอาศัยทั้งหมด 560 คน

รวมทั้งได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงซึ่งมีจำนวน 619 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 230 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 389 คน นอกจากนี้กรมควบคุมโรคและสำนักอนามัยได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสวนหลวงซึ่งตั้งอยู่บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยหลายคนไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จะประสานความร่วมมือกับจุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 บริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ หากไม่นับกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ นับว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเป็นลำดับ ที่ผ่านมากรุงเทพฯ โดยสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่เสี่ยง (Accumulate Ative Case Finding) ของโรงงานในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางบอน จอมทอง และบางขุนเทียน จำนวน 127 โรงงาน (ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 8 ก.พ. 64) มีแรงงานที่ผ่านการตรวจฯ รวม 13,590 คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 54 คน ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

นอกจากนี้สำนักอนามัย ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ตลาด สถานประกอบการ และชุมชน ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 63 - 4 ก.พ. 64 รวมทั้งสิ้น 58,549 คนพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 109 คน

อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือน้ำสบู่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่มีคนอยู่หนาแน่นแออัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง