บอร์ดใหม่ ทอท. มีชื่ออธิบดีกรมทางหลวงนั่งเป็นกรรมการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

บอร์ดใหม่ ทอท. มีชื่ออธิบดีกรมทางหลวงนั่งเป็นกรรมการ

เศรษฐกิจ
17 ก.พ. 64
14:52
1,820
Logo Thai PBS
บอร์ดใหม่ ทอท. มีชื่ออธิบดีกรมทางหลวงนั่งเป็นกรรมการ
ทอท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดใหม่ 3 ราย มีชื่ออธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันนี้ (17 ก.พ.2564) รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทอท. ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 17 ก.พ.2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด ทอท. มีมติแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2564 เป็นต้นไป ได้แก่

1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นกรรมการ ทอท. แทนนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม

2.นายพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เป็นกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทนนายประสงค์ พูนธเนศ

3.นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เป็นกรรมการ ทอท. แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด ทอท. ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1.น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2.นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3.นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง