524 โรงเรียนเอกชนคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครอง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

524 โรงเรียนเอกชนคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครอง

สังคม
25 ก.พ. 64
11:20
2,626
Logo Thai PBS
524 โรงเรียนเอกชนคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครอง
โรงเรียนเอกชน 524 แห่ง คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอนให้ผู้ปกครอง หลังไม่มีการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ประชุมได้มีการรายงานเรื่องการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนให้ผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนที่คืนค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 524 โรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 561 ล้านบาท โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารเสริม ค่าอาหารว่าง ค่ารถรับส่ง ค่าเรียนเสริมวิชาการ ค่าเรียนสอนเสริมภาษาต่างประเทศ

สำหรับวิธีการคืนค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ คืนเป็นเงินสด หรือ คืนในรูปแบบเงินเครดิต เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในปีการศึกษาต่อไป

ส่วนโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้นักเรียน ตามจำนวนเวลาเรียนที่ขาดไปจนครบหลักสูตร

ส่วนข้อกังวลว่ามีโรงเรียนเอกชนบางแห่ง ไม่คืนค่าธรรมเนียม และมีการจัดสอนเสริมให้เด็กมากกว่าปกติจนผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะเป็นการเพิ่มภาระและความเครียดให้กับบุตรหลานมากเกินไป ในกรณีนี้มองว่าต้องพิจารณาเป็นรายโรงเรียน เพราะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ออกมาตรไปเป็นที่เรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง