เปิดโครงสร้างการลงทุนน้ำมันและก๊าซในเมียนมาของบริษัทปิโตรเลียมระดับโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดโครงสร้างการลงทุนน้ำมันและก๊าซในเมียนมาของบริษัทปิโตรเลียมระดับโลก

เศรษฐกิจ
12 มี.ค. 64
16:28
408
Logo Thai PBS
เปิดโครงสร้างการลงทุนน้ำมันและก๊าซในเมียนมาของบริษัทปิโตรเลียมระดับโลก

เมียนมานับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เมื่อนำข้อมูลของ U.S. Energy Information Administration (EIA) และ Statistical Review of World Energy โดย British Petroleum มาจัดอันดับโลกพบว่า ปี 2016 เมียนมามีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับ 76 ของโลก ปริมาณ 50 ล้านบาร์เรล ส่วนไทยอยู่ที่อันดับ 50 มีปริมาณเกือบ 405 ล้านบาร์เรล

ด้านก๊าซธรรมชาติสำรอง เมียนมาอยู่ที่อันดับ 39 มี 10,000,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต ขณะที่ไทยอันดับ 44 มี 8,415,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทปิโตรเลียมต่างชาติเข้าไปลงทุนจำนวนมาก

รวม 104 แปลง

รวม 104 แปลง

รวม 104 แปลง

 

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

  

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

  

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติอินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติอินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติอินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

 

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติจีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส รัสเซีย

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติจีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส รัสเซีย

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสัญชาติจีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส รัสเซีย

ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่ โครงสร้างบริษัทชั้นนำที่ลงทุนสำรวจขุดค้นน้ำมันและก๊าซในเมียนมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง