โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็นองคมนตรี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็นองคมนตรี

สังคม
24 มี.ค. 64
17:04
5,139
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็นองคมนตรี
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง "เกษม จันทร์แก้ว" เป็นองคมนตรี

วันนี้ (24 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 และมาตรา11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ในวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายเกษม จันทร์แก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง