“เมียนมา” ข้ามสาละวินแล้วไปไหน?

ต่างประเทศ
30 มี.ค. 64
14:35
1,063
Logo Thai PBS
“เมียนมา” ข้ามสาละวินแล้วไปไหน?
เมื่อความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับประชาชนลุกลามมากขึ้น จากในกรุงย่างกุ้ง มาจนถึงชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศไทย ล่าสุดประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน เริ่มอพยพหนีการสู้รบข้ามแม่น้ำสาะวิน มายังแนวเขตประเทศไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

จากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมา มากว่า 50 ปี จนเกิดการสู้รบกันระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

ทำให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ หลบหนีการสู้รบเข้ามายังประเทศไทย ตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตก จนเกิดเป็นที่พักชั่วคราว และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น “ค่ายผู้ลี้ภัย”

ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งจากรัฐบาลไทย คือ ค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อ พ.ศ.2527 (1984)

ซึ่งแม้ว่าในช่วงนั้นจะสู้รบกันเฉพาะในหน้าแล้งก็ตาม แต่ต่อมาเมื่อถึงหน้าฝนทหารเมียนมา กลับปักหลักอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดเวลา ทำให้ชาวบ้านเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ได้

 

ล่วงเข้าถึง พ.ศ.2531 (1988) เมื่อรัฐบาลทหารเมียนมาปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรง ไทยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการอพยพ

กระทั่ง พ.ศ.2538 (1995) เกิดการสู้รบระหว่าง กะเหรี่ยงพุทธ (Democratic Karen Buddhist Army- DKBA) และกะเหรี่ยงคริสต์ (Karen Nation Union-KNU) และกะเหรี่ยงคริสต์ล่มสลาย ทำให้ทั้งทหาร และครอบครัว จำนวนหนึ่งอพยพข้ามมายังฝั่งไทย

สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทย 9 แห่ง คือ

1.บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2.แม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
3.แม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
4.แม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
5.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
6.อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก
7.บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
8.บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
9.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

ในพื้นที่รองรับฯ ทั้ง 9 แห่ง มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่ม ทั้ง เมียนมา ปะโอ มอญ กะเหรี่ยงแดง คะฉิ่น นากา ลาหู่ โรฮิงญา

ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษากะเหรี่ยงสะกอ รองลงมาคือ ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ระบุว่า เดือน ก.พ.2564 มีผู้หนีภัยการสู้รบ และผู้อาศัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ 9 แห่ง จำนวน 78,126 คน

ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า เมื่อเดือน มี.ค.2564 มีจำนวน 96,809 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง