ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่โซนสี-ผ่อนคลายโควิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่โซนสี-ผ่อนคลายโควิด

สังคม
16 พ.ค. 64
07:45
11,868
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่โซนสี-ผ่อนคลายโควิด
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่สถานการณ์และผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 มีผลบังคับใช้วันที่ 17 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) โดยสาระสำคัญของประกาศมีดังนี้

ข้อ 1 ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมง

ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยอาจไม่สะดวกและเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ในการประชุม หากการประชุมกำหนดมาตรการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค เว้นระยะห่างในการประชุม ให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งแสดงใบรับรองผลการตรวจไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยให้ผู้ควบคุมการประชุมกำหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม แต่อาจผ่อนผันเฉพาะช่วงอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาวการณ์และความสมควรแก่เหตุ

ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และปรับระดับมาตรการ

การปรับพื้นที่โซนสีของแต่ละจังหวัด จากเดิมที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ลดลงเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ร้านอาหารให้เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. จำกัดจำนวนคนนั่งกินในร้านไม่เกิน 25% ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนการขายแบบซื้อกลับไปกินที่บ้านให้เปิดขายได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดง มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี ร้านอาหารให้เปิดไม่เกินเวลา 23.00 น. และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ส่วนพื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม เพิ่มเป็น 56 จังหวัด ร้านอาหารสามารถนั่งกินอาหารที่ร้านภายในกำหนดเวลาตามปกติ และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ทั้งนี้ รายละเอียดตามคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลดล็อก! ปรับ 4 จังหวัดควบคุมสีแดงเข้ม-กินในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง