กทม.สั่งขยายเวลาปิดสถานที่ คุม COVID-19 ถึง 31 พ.ค.นี้

สังคม
17 พ.ค. 64
06:26
15,591
Logo Thai PBS
กทม.สั่งขยายเวลาปิดสถานที่ คุม COVID-19 ถึง 31 พ.ค.นี้
กรุงเทพมหานคร ออกประกาศฉบับที่ 29 ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่ 17-31 พ.ค.นี้ ทั้งสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สนามเด็กเล่น สถาบันการศึกษา สนามแข่งขัน สนามมวย สนามม้า แต่ผ่อนปรนให้นั่งกินอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่ง

วันที่ 16 พ.ค.2564 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 ประชุมพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้พบการระบาด 27 คลัสเตอร์ ใน 17 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมโรค 20 คลัสเตอร์ และสามารถควบคุมได้แล้ว 7 คลัสเตอร์ ทั้งนี้ ไม่รวมคลัสเตอร์ที่ราชฑัณท์

 

สำหรับ 10 เขตที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ ดินแดง ห้วยขวาง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางแค คลองเตย วังทองหลาง วัฒนา บางกะปิ โดยผลการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ได้รับวัคซีนรวมจำนวน 403,446 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 112,104 คน

 

กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยง ถึง 31 พ.ค.

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และเห็นควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีมติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

 

 

ปิดตลาดคลองเตย ถึง 31 พ.ค.

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในตลาดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง จากการตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่คลองเตย 494 คน และพบผู้ติดเชื้อในตลาดคลองเตย 332 คน เขตจึงได้มีคำสั่งปิดตลาดไปแล้ว 5 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน (ครั้งล่าสุด 11-13 พ.ค.2564) แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคคิดต่อกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้ปิดตลาดคลองเตยต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ โดยจะมีการออกประกาศให้ทราบ รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้ 50 สำนักงานเขตสำรวจจำนวนคนงานก่อสร้างในแคมป์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ศบค.ปรับพื้นที่โซนสี-ผ่อนคลายโควิด 

กทม.ขยายเวลาปิดสถานที่ ถึง 17 พ.ค.นี้ ยอดติดโควิดยังเพิ่มสูง 

กทม.ห่วง 5 คลัสเตอร์ - แคมป์ก่อสร้างหลักสี่ ติดโควิดแล้ว 482 คน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง