กอ.รมน.หนุนรัฐบาลกระจายวัคซีน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กอ.รมน.หนุนรัฐบาลกระจายวัคซีน

การเมือง
20 พ.ค. 64
16:24
214
Logo Thai PBS
กอ.รมน.หนุนรัฐบาลกระจายวัคซีน
กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนรัฐบาลปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (20 พ.ค.2564) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ประชุมติดตามสถานการณ์การให้บริการวัคซีน COVID -19 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนมากที่สุด

โดยใช้ช่องทาง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขร่วมรณรงค์แนวทางการให้บริการวัคซีน COVID-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการให้บริการวัคซีน

รวมทั้งเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งใน และนอกโรงพยาบาล ผ่านช่องทางการลงทะเบียน และการรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้คนไทยทุกคน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ร้อยละ 70 และให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จองผ่าน "หมอพร้อม" (Line OA และ Application) กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือผ่านองค์กร หรือ การลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On Site Registration) กลุ่มที่ 3 จัดสรรวัคซีนกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ กลุ่มที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง