ป.ป.ช.ตรวจสอบขุดเจาะบาดาล จ.เชียงราย

ภูมิภาค
1 ก.ค. 64
11:29
1,081
Logo Thai PBS
ป.ป.ช.ตรวจสอบขุดเจาะบาดาล จ.เชียงราย
ป.ป.ช.เชียงราย สั่งตรวจสอบพบโครงการขุดเจาะบาดาลฯ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบ 10 แห่ง ใช้การไม่ได้ หลังได้รับร้องเรียนจากชมรมสตรองฯ เร่งตรวจสอบทั้ง 55 โครงการ

นายณภัทร เตโช ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย สั่งตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคปี 2559 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลังได้รับร้องเรียนจากชมรมสตรองฯเชียงรายพบบางส่วนใช้การไม่ได้

 


ล่าสุดฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบพบน้ำประปาไม่สามารถใช้ได้จำนวน 10 แห่ง จาก 27 แห่ง ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

 


ประธานชมรมสตองฯ จังหวัดเชียงราย กับนายกสมาคมน้ำบาดาลไทย ตั้งข้อสังเกตโครงการฯโดยเฉพาะการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึกไม่ลึกถึง 100 เมตร และงบประมาณส่วนต่างการขุดเจาะที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่

 


ด้านนางพบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ยืนยันหลุมขุดเจาะบาดาลปัจจุบันสามารถใช้งานได้ และมีการทดสอบตามหลักวิชาการ มีการตรวจรับจากท้องถิ่น ส่วนที่มีปัญหาสั่งเจ้าหน้าดำเนินการแก้ไขแล้ว

 


สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคเป็นโครงการงบประมาณปี 2559 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดเชียงรายได้อนุมัติโครงการจำนวน 55 แห่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คืองบขุดเจาะ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการขุดเจาะเอง ในปี 2559 โครงการละ 2.4 แสนบาท และงบประมาณระบบประปา 5.6 แสนบาทกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เอกชนดำเนินการ แต่ติดปัญหาสัญญาโครงการกับเอกชนทำให้โครงการล้าช้า สามารถติดตั้งระบบประปาได้ปี 2562