"ห้วยขวางมาร์เก็ต" ตลาดออนไลน์หมู่บ้านแห่งแรก จ.ราชบุรี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ห้วยขวางมาร์เก็ต" ตลาดออนไลน์หมู่บ้านแห่งแรก จ.ราชบุรี

เศรษฐกิจ
5 ก.ค. 64
09:23
385
Logo Thai PBS
"ห้วยขวางมาร์เก็ต" ตลาดออนไลน์หมู่บ้านแห่งแรก จ.ราชบุรี
การปิดตลาดเพื่อคุมโควิด-19 กระทบต่อเนื่องไปยังชาวบ้าน พืชผักที่ปลูกไม่มีที่ส่งขาย ตัวอย่างการเเก้ไขปัญหาของหมู่บ้านห้วยขวาง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ใช้ช่องทางออนไลน์มาช่วย โดยมีชื่อโครงการว่า ห้วยขวางมาร์เก็ต

ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยขวาง หมู่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทะยอยขุดหน่อกล้วยที่ปลูกไว้ มาส่งให้เยาวชนกลุ่มอาสาหมู่บ้าน และนางสาวนงนุช เสลาหอม หรือผู้ใหญ่เจี๊ยบ ผู้ใหญ่บ้านห้วยขวาง ตกแต่งก่อนบรรจุลงกล่องส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านเพจเฟซบุ๊กสวนหลังบ้านตามโครงการห้วยขวางมาร์เก็ต

ซึ่งโครงการนี้ผู้ใหญ่เจี๊ยบ และเยาวชนในหมู่บ้านร่วมกันทำหวังให้เป็นตลาดออนไลน์แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี
เพื่อเป็นช่องทางให้ชาวบ้านนำสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในหมู่บ้านมาจำหน่าย ทดแทนตลาดซื้อขายเดิมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ตลอด 1 เดือนที่เริ่มโครงการมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี มีลูกค้าต่างถิ่นสั่งซื้อสินค้าทางการเกษตรจากชาวบ้านห้วยขวาง
ผ่านเพจเฟซบุ๊กสวนหลังบ้านค่อนข้างมาก ทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำสินค้าไปขายในตลาดเช่นเดิม

โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าร้อยละ 70 แบ่งให้กับเจ้าของสินค้า ร้อยละ 15 เป็นของเยาวชนที่อาสาเข้ามาช่วยถ่ายภาพ
และโพสต์สินค้าจำหน่าย รวมถึงการห่อสินค้าลงกล่องส่งให้ผู้สั่งซื้อ และอีกร้อยละ 15 เป็นค่าบริหารจัดการ