เปิดถกมรดกโลก รอลุ้น "แก่งกระจาน" หลังเลื่อน 2 ปี

สิ่งแวดล้อม
16 ก.ค. 64
17:35
687
Logo Thai PBS
เปิดถกมรดกโลก รอลุ้น "แก่งกระจาน" หลังเลื่อน 2 ปี
เริ่มเวทีประชุมกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 โดยใช้การประชุมทางไกลแบบเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.นี้จากสถานการณ์ COVID-19 โดยไทยเดินหน้าผลักดันแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ หลังเลื่อนมาแล้ว 2 ปี

วันที่ 16 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกของการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นการเลื่อนประชุมจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปีนี้กำหนดให้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม

สำหรับคณะผู้แทนไทยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติพร้อมด้วยผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44  มีวาระการพิจารณาที่สำคัญของไทย คือ การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งไทยมีความพยายามในการผลักดันการขึ้นทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ในการร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อวาระการพิจารณาต่าง ๆ เช่น การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก หรือถอดแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และการถอดแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีรายชื่อ และการพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาในด้านต่างๆ

อ่านข่าวเพิ่ม ด่วน! “ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63

ไทม์ไลน์ป่าแก่งกระจาน สู่มรดกโลกปี 64  

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ผลักดันเข้าพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น และถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 หากผ่านความเห็นชอบ

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2562-2563 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ยังไม่สามารถพิจารณากลุ่มป่าแก่งกระจานเข้าสู่ที่ประชุมคณะเป็นมรดกโลก จึงให้เลื่อนพิจารณา และให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มเติมและส่งกลับมาพิจารณาใหม่ปี 2563 ปมปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 จึงเลื่อนพิจารณาอีกครั้ง 

สำหรับเหตุผลที่ประชุมมีมติไม่รับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีนี้ และให้เวลา 3 ปี เสนอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงในข้อกังวล 3 เรื่องใหม่ คือ เรื่องขอบเขตพื้นที่ไทย-เมียนมา จัดทำพื้นที่เปรียบเทียบให้ชัดในการลดขนาดพื้นที่ และให้ดำเนินการข้อกังวลของชุมชนในพื้นที่ และหารือกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

9 ปี เส้นทาง “แก่งกระจาน” สู่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง