ปลดล็อกเคลมประกัน รองรับ Home isolation | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปลดล็อกเคลมประกัน รองรับ Home isolation

สังคม
1 ส.ค. 64
13:05
4,360
Logo Thai PBS
ปลดล็อกเคลมประกัน รองรับ Home isolation
คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียน ให้ผู้เอาประกันภัยที่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

ปัญหาเตียงในสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะนายทะเบียน เรียกประชุมสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อรับฟังความเห็น

ทั้งนี้ยังออกประกาศคำสั่งให้ขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย จากเดิมจำกัดความคุ้มครองเฉพาะ การรักษาในโรงพยาบาล หรือ มีใบรับรองแพทย์ เป็น การคุ้มครองผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะรักษาตัว ณ สถานที่ใดก็ตาม ในราชอาณาจักรไทย

กรมธรรม์ฯ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาล แบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รวมทั้งสินไหมค่าชดเชยรายวัน

เช่น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ซึ่งจ่ายเงินชดเชยรายวัน สูงสุดไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ โดยมีผลบังคับใช้ ทั้งก่อนและหลังวันที่มีคำสั่ง 29 ก.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2564

สอดคล้องกับ สมาคมประกันวินาศภัยทำหนังสือเวียนให้สมาชิกอนุโลมจ่ายค่าสินไหมตามความคุ้มครองกรมธรรม์ "เจอ-จ่าย-จบ" กรณีตรวจแบบ RT-PCR ที่รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยไม่ต้องเรียกใบรับรองแพทย์เพิ่ม รองรับระบบการเข้ารับการรักษาตัวภายในบ้านของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง