กลาโหมย้ำจุดยืนรักษาดุล 2 ขั้วมหาอำนาจ

การเมือง
26 ส.ค. 64
16:11
1,887
Logo Thai PBS
กลาโหมย้ำจุดยืนรักษาดุล 2 ขั้วมหาอำนาจ
พล.อ.ประยุทธ์ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกองทัพทั้งระบบ เน้นปรับลดกำลังพล และนำเทคโนโลยีทันสมัยรับมือสงครามไซเบอร์ พร้อมย้ำจุดยืนรักษาดุลทางทหาร

ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ต้องรับมือ แต่มิติการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ 2 ขั้วมหาอำนาจ และความเคลื่อนไหวทางทหารในตะวันออกกลาง และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากปัญหาการเมืองในอัฟกานิสถาน และถูกหยิบยกมาหารือในที่ประชุมสภากลาโหม

 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ รมว.กลาโหม ย้ำจุดยืนการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ทางทหาร และสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายในเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

รวมไปถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่ยังเผชิญกับความรุนแรงภายในประเทศ ตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และวิกฤตโควิด-19 รุนแรง จึงต้องพร้อมรับมือผลกระทบกับทุกสถานการณ์ โดยยึดหลักเมตตาธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 

 

ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมของการเมืองระหว่างประเทศ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม โดย พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการเหล่าทัพให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปกองทัพตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับลดกำลังพลให้มีขนาดที่เหมาะสมกับกองทัพ เช่น ยุบรวมหน่วยที่มีความซ้ำซ้อน และพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อต้านสงครามไซเบอร์ในทุกรูปแบบ

 

อ้างอิงตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - 2579 ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และถือเป็นแผนแม่บทหลักเตรียมกําลังและใช้กําลังในภาพรวมที่ทุกเหล่าทัพใช้กำหนดทิศทาง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง