ยูเนสโกประกาศ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยูเนสโกประกาศ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของไทย

สิ่งแวดล้อม
16 ก.ย. 64
12:31
2,065
Logo Thai PBS
ยูเนสโกประกาศ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของไทย
ยูเนสโกประกาศให้ "ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ปี 2021 นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของไทย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แย้มเตรียมเสนอ เขาพระแทว จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 6

วันนี้ (16 ก.ย.2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงเกี่ยวกับการประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ปีค.ศ.2021


นายวราวุธ ระบุว่า เป็นเวลา 45 ปี ที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมโครงการมนุษย์และพื้นที่สงวนชีวมณฑล ของยูเนสโก พื้นที่สงวนชีวมณฑลได้พัฒนาคุณค่าของพื้นที่ศึกษาวิจัยในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพื้นที่ชีวมณฑลแล้ว 4 แห่ง ได้แก่

  1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นคราราชสีมา ปี 2519
  2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ ปี 2520
  3. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จ.ลำปาง ปี 2520
  4. พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง ปี 2540

ขณะที่เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (MAB-ICC) ครั้งที่ 33 ณ เมืองอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรียครั้งนี้ ได้มีรับรองให้ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ค.ศ.2021

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายวราวุธ ระบุอีกว่า พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวเป็นต้นแบบการทำงานที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง BCG Economy การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม แนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆในระดับประเทศและสากลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และ จ.เชียงใหม่  โดยเฉพาะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆพัฒนากลไกในพื้นที่ด้วยรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน

พื้นที่สงวนชีวมณฑล อธิบายง่าย ๆ คือ พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน คนดูแลป่า และป่าดูแลคน รักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ให้คนรุ่นต่อไป


หลังจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับเครือข่ายให้มีผู้จัดการพื้นที่โดยตรงและประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ มีคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลในพื้นที่ จัดทำแผนบริการจัดการในการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ทั้งนี้ นายวราวุธ ระบุว่า พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย และในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่เตรียมเสนอเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป็นแห่งที่ 6 คือ เขาพระแทว จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการนโยบายคนอยู่กับป่าอย่างต่อเนื่อง 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยูเนสโกเตรียมประกาศ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง