"เขื่อนป่าสัก" ระบายน้ำเพิ่ม แจ้งประชาชนขนของขึ้นที่สูง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เขื่อนป่าสัก" ระบายน้ำเพิ่ม แจ้งประชาชนขนของขึ้นที่สูง

ภูมิภาค
13 ต.ค. 64
16:56
1,545
Logo Thai PBS
"เขื่อนป่าสัก" ระบายน้ำเพิ่ม แจ้งประชาชนขนของขึ้นที่สูง
วันนี้ (13 ต.ค.64) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งให้ประชาชนริมแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์และขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง หลังเพิ่มการระบายน้ำจาก 100 ลบ.ม./วินาที เป็น 300 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 -2.5 ม.

วันนี้ (13 ต.ค.2564) นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ส่งหนังสือด่านที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "คมปาซุ" ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 13 ต.ค.2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 -2.5 ม. (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น.ของวันที่ 13 ต.ค.2564) จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติตตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง