ชาวนาร้องรัฐช่วยเหลือ ข้าวเหนียวราคาตกต่ำ

เศรษฐกิจ
19 ต.ค. 64
18:39
643
Logo Thai PBS
ชาวนาร้องรัฐช่วยเหลือ ข้าวเหนียวราคาตกต่ำ
เครือข่ายชาวนาเชียงใหม่ ชี้แจง กมธ.ปัญหาข้าวเหนียวตกต่ำ ร้องรัฐช่วยเหลือ พร้อมเสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน

วันนี้ (19 ต.ค.2564) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ที่มีนายนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณากรณีปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวตกต่ำ โดยเชิญตัวแทนเครือข่ายชาวนา จ.เชียงใหม่ มาชี้แจง

นายนิมิตร ขยัน ตัวแทนเครือข่ายชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า บางโรงสีไม่รับซื้อผลผลิตหรือกดราคา ส่งผลให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงต้องการให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวเปลือกเหนียวกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อให้ขายข้าวได้ที่กิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท พร้อมเสนอ 3 แนวทางเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขอให้รัฐดูแลราคาข้าวเกี่ยวสด ความชื้น 26% ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10 บาท ช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 3,000 บาท และพักหนี้ทั้งต้นและดอกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนระหว่างรอประกันรายได้ ส่วนระยะยาวต้องการให้มีศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจรทุกอำเภอ เพื่อให้ชะลอการขายและตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ชาวนาได้

 

ด้าน น.ส. ศรีนวล บุญลือ รองประธานคณะกรรมาธิการชาวนา กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชาวนาโดยเร็ว หลังกรรมาธิการพิจารณาวันนี้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า สาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวตกต่ำในปีนี้มาจากปริมาณผลผลิตที่ออกมามากในขณะที่การบริโภคยังคงเดิม แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกเนื่องจากปีที่ผ่านมาข้าวเหนียวราคาดี โดยข้าวสารเหนียวอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท แต่ขณะนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 12-14 บาทเท่านั้น ยืนยันว่าโรงสียังคงรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรตามราคาตลาด

 

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวทั่วประเทศ กว่า 15,700,000 ไร่ โดยภาคตะวันออกเหนือปลูกมากที่สุดกว่า 13,000,000 ไร่ รองลงมาเป็นภาคเหนือ กว่า 2,000,000 ไร่ โดยภาคเหนือพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ 2,600,000 ไร่ ปี 2564 เพิ่มเป็นกว่า 2,800,000 ไร่

 

 

ส่วนผลผลิตข้าวเปลือกเหนียว พบว่า เพิ่มขึ้นกว่า 1,530,000 ตัน ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียว ปรับลดลงจากตันละ 14,784 บาทในปี 2563 เหลือ 8,037 บาท

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง