"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

ภูมิภาค
12 ธ.ค. 64
12:55
478
Logo Thai PBS
"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกเมืองพัทยา ผลักดันตั้ง "ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา" ดูแลประชาชน4 กลุ่มโรค ให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วทัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิต พร้อมส่งทีมสุขภาพดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงที่บ้าน

วันนี้ (12 ธ.ค.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา” (Continuity of care) หรือ COC เพื่อเชื่อมโยงการดูแลรักษาโรคตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ และครอบครัวของผู้ป่วย ไปจนถึงการดูแลป้องกันและรักษาโรคอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

 

มีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทุกคนทุกครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษา ช่วยลดทอนความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว จะมีทีมสุขภาพ ทั้ง อสม. พยาบาล และแพทย์ ให้การดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมที่บ้าน พร้อมคำปรึกษาแนะนำแก่ครอบครัวของผู้ป่วย

สำหรับแนวทางให้บริการของศูนย์ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่

1.กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

2. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้องรังหรือแผลกดทับ

3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูง 

4. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ

โดยมีระบบประสานงานจาก ศสมช. ซึ่งหมายถึง ศูนย์จัดบริการสาธารณสุขหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเมืองพัทยามีเครือข่าย อสม.ที่เข้มแข็งช่วยคัดกรองแนะนำ และส่งต่อผู้ป่วยมายังศูนย์ COC ที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรับพฤติกรรม ตรวจซ้ำ และนัดพบแพทย์

 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนกว่า 50,000 คนและแนวโน้มยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่โรคที่รับการรักษา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงจำนวน 19,029 คน , โรคไตวายเรื้อรัง 18,185 คน , โรคเบาหวาน 7,902 คน และโรคไขมันในเลือดสูง 1,590 คน

นโยบายนี้เมืองพัทยาได้นำเสนอและขออนุมัติต่อสภาเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างมอบให้โรงพยาบาลเมืองพัทยา เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง