ทบ.เลื่อนฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 64 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทบ.เลื่อนฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 64

สังคม
22 ธ.ค. 64
19:01
6,052
Logo Thai PBS
ทบ.เลื่อนฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 64
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ทบ.ประกาศเลื่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (22 ธ.ค.2564) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบก ได้กําหนดให้มีการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจําปีการศึกษา 2564 โดยเป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 ซึ่งจะทําการฝึกในห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค.65 ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ฝึกในส่วนภูมิภาค และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวมทั้งศูนย์ฝึกนัก ศึกษา วิชาทหารได้เตรียมมาตรการรองรับการฝึกภาคสนามไว้พร้อมในทุกด้านแล้ว

 

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้เผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนตั้งแต่เดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าว กองทัพบกได้พิจารณาอย่าง รอบคอบเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร จึงขอประกาศเลื่อนการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ประจําปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในปีนี้ได้ ติดตามข้อมูลการเรียนการฝึกและปฏิบัติตามคําแนะนํา จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําพื้นที่และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิของตนเองในระบบ กําลังสํารองต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง