ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 61 ตำแหน่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 61 ตำแหน่ง

การเมือง
30 ส.ค. 54
13:05
19
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 61 ตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงรวม 61 ตำแหน่ง โดยรัฐบาลยืนยันถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่เคยทำงานการเมือง และ มวลชนในนามกลุ่ม นปช. ต่างได้รับการตรวจสอบประวัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มาแล้ว

 

<"">
 
<"">

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองทั้ง 61 ตำแหน่ง นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงความเหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยงานรัฐมนตรี และ ระบุถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้เหมาะสม 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม นปช. ที่เคยเป็นผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งกลุ่มที่เคยทำงานการเมืองและมีตำแหน่งทางการเมืองมาแล้ว และ กลุ่มผู้ที่ทำงานด้านมวลชน ซึ่งการแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่ว่านี้ เป็นข้าราชการการเมือง รัฐบาลเชื่อว่า เป็นเรื่องดีที่สามารถดึงบุคคลเหล่านี้เข้าสู่การเมืองในระบบได้

กระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล และ พล.อ.วรวิทย์ ชินนะนาวิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล และ น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์,

กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง นายโสภณ เพชรสว่าง, นายประแสง มงคลศิริ ,นายศักดา บูรณ์พงศ์,นายวรกร คำสิงห์นอกและ นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน แต่งตั้ง พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร และ นายเอกธนัช อินทร์รอด

กระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง นายนาวิน บุญเสรฐ กระทรวงแรงงาน แต่งตั้ง นางนฤมล ธารดำรงค์ และ นายสง่า ธนสงวนวงศ์ สำหรับกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง นายอารี ไกรนรา ,นายวุรวิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และ นายยศวริศ ชูกล่อม

ขณะที่กระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง นายชินวัฒน์ หาบุญพาด, นายชาญยุทธ เฮงตระกูล, นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร, นายสมบัติ รัตโน และ นายวัน อยู่บำรุง

กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง นายสมหวัง อัสราศี, นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ,นายจิรวุฒิ สิงโตทอง และ พ.ต. วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ

นอกจากนี้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อีก 20 ตำแหน่งไม่เพียงแต่เป็นอดีตแนวร่วม นปช. อย่าง นายวิสา คัญทัพ ,นางฉวีวรรณ คลังแสง แต่ยังมีผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา อดีตส.ส.  และ อดีต ส.ว. ได้รับการแต่งตั้งด้วย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง