ดีเดย์ รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุดทั่วกรุงเทพฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ดีเดย์ รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุดทั่วกรุงเทพฯ

สังคม
23 ธ.ค. 64
16:05
4,456
Logo Thai PBS
ดีเดย์ รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุดทั่วกรุงเทพฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุดทั่วกรุงเทพฯ คืนพื้นผิวทางเท้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง หลังดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 สภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา กีดขวางทางเท้า

วันนี้ (23 ธ.ค.2564) เวลา 14.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ บริเวณถนนพระรามที่ 6 หน้าทางเข้ากระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี สำหรับโครงการสนับสนุนการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 โดยการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เพื่อคืนกำไรให้สังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

แต่ปัจจุบันจุดติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการบำรุงรักษา และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทำให้เกิดการกีดขวางทางเท้าและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กระทบต่อทัศนียภาพของเมือง อีกทั้งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อาจทำให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อแก่ผู้ใช้บริโภคได้

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จึงได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบยกเลิกการสนับสนุนโครงการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด และมีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยขอให้การประปานครหลวง ดำเนินการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2564 และจัดซ่อมพื้นที่ทางเท้ากลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 30 วัน ซึ่งการประปานครหลวง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด หากการประปานครหลวง ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประปานครหลวง

 

ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีหนังสือแจ้งสำนักการโยธา (สนย.) และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 เพื่อรับทราบการยกเลิกโครงการดังกล่าว และขอให้ช่วยตรวจสอบการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 สำนักการจราจรและขนส่ง มีหนังสือเร่งรัดการประปานครหลวง ให้ดำเนินการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด โดยด่วน โดยมีหมายเหตุระยะเวลาดำเนินการรื้อถอน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.- 21 ธ.ค.2564

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานทั้ง 50 เขต ร่วมสำรวจจุดติดตั้งตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอน และให้แจ้งข้อมูลให้สำนักการจราจรและขนส่งรับทราบ เพื่อประสานสำนักการโยธา นำเครื่องจักรพร้อมกำลังคนเข้าดำเนินการรื้อถอน พร้อมจัดซ่อมผิวทางเท้าให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเริ่มนำร่องรื้อถอนในจุดนี้เป็นจุดแรก กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

 

อีกทั้งเป็นคืนผิวทางเท้าให้ประชาชน สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการในการสัญจรเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง